Archives

Categories

Meta

Pick And Pack

Robotisering van bedrijfsstructuur tot melken

Robotisering van bedrijfsstructuur tot melken
Bedrijf foto gemaakt door jcomp - nl.freepik.com

In de 21e eeuw is er een doorbraak in de melktechnologie: het wordt elk jaar technologisch geavanceerder. De komst van slimme machines heeft het gezicht van de landbouw veranderd.

Boeren begrijpen dat het proces van het produceren van hoogwaardige melk tijd en moeite vergt en dat de fysieke en psychologische gezondheid van de koeien een eerste vereiste is. Voor dit alles moet het proces van tevoren tot in detail worden uitgedacht en moeten de juiste beslissingen op tijd worden genomen.

Boerderij automatisering is een van de beste opties voor zowel dieren als mensen, het is een volledig nieuw concept en een nieuwe werkcultuur.

Een slimme toepassing voor bedrijfsmanagement helpt je je tijd beheren en complete controle over je bedrijf hebben.

Robotmelken is een stijl van bedrijfsmanagement waarbij de koe de hoofdrol in het proces speelt. Met een melksysteem krijg je de meest betrouwbare robotmedewerker die je je kunt voorstellen.

Sommigen zeggen dat een melkrobot te duur is. Dit is niet helemaal waar. Een melkrobot kiezen betekent inderdaad dat de boerderij veel geld in één keer uitgeeft maar dan op de lange termijn wel zal besparen op arbeidskosten. En het belangrijkste en meest aangename is dat je je geld terugverdient door de verbetering van de melkopbrengst in kwalitatief en kwantitatief opzicht. Dus in het algemeen is het zelfs winstgevend.

Als het voordeel voor de landbouwer duidelijk is – vereenvoudiging van het proces en hogere inkomsten, wat zijn dan de echte voordelen voor het dier zelf?

Ten eerste is het de afwezigheid van stress wat een positief effect heeft niet alleen op hun productiviteit, maar ook op hun gezondheid. In het natuurlijke tempo te leven is heel belangrijk voor dierencomfort. Geautomatiseerde systemen helpen de kudde kalm te houden want ze het juiste moment kiezen voor het voeren, rusten, waterverbruik en melken. De ervaring heeft geleerd dat koeien zich echt gemakkelijk voelen en zelfs snel leren om zelf naar de robot te gaan.

Ten tweede is het de beste ziektepreventie. Diverse ziekten (vooral uierproblemen, b.v. mastitis) zijn een groot probleem in de melkproductie. Een goede uierbehandeling voor en na het melken en een soepele melkroutine zijn de beste manier om ziekten te voorkomen. Het is ook belangrijk om bij te houden wanneer het laatste melken van elke koe plaatsvond en om alle gegevens erover te weten. Een robotassistent gaat ook hier goed mee om.

Het lijkt wel erop dat er geen behoefte is aan een robot. Maar in tegenstelling tot mensen zijn robots niet geneigd fouten te maken, omdat de werknemers emotionele toestand en de gezondheid van invloed zijn op de productiviteit en de nauwkeurigheid van de operaties. Ook zijn er geen gewetenloze uitvoerders onder hen.

Het gebruik van robots is een reële kans om het tekort aan werknemers in land- en tuinbouwbedrijven op te vangen. Ze werken de klok rond, op weekdagen, weekeinden en feestdagen. Altijd met dezelfde kwaliteit en in overeenstemming met het opgestelde programma.

Robothelpers zijn multitasking, nauwkeurig en efficiënt, maar denk ook eraan dat productiestijging erbij geen garantie is. Succes vereist een objectieve beoordeling van het bedrijf, duidelijk omschreven doelstellingen en liefde voor dieren en je beroep.